Alanya Ticari Telefon Rehberi  Bağlantılar  Oyunlar  İletişim

Devlet Kuruluşları

TELEFON LİSTESİ
Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 418 63 61 Adalet Bakanlığı Santral 0312 417 77 70
Anayasa Mah. Ask. Yrgt Başk. 0312 425 08 65 Anayasa Mah. Ask.Yrgt.Başs. 0312 16 92
Anayasa Mahkemesi Sayıştay Başk. 0312 310 23 00 Anayasa Mahkemesi Ask.Yük.İ.Mah. 0312 08 88
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 0312 440 78 78 Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başs. 0312 425 55 62
Anayasa Mahkemesi Danıştay Başk. 0312 425 99 14 Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Mah. 0312 440 14 53
Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başk. 0312 417 53 80 Başbakan Müsteşarlık 0312 418 87 55
Başbakan Müşteşar Yrd. 0312 419 13 69 Başbakan Teftiş Krl. Başk. 0312 425 19 05
Başbakanlık 0312 418 57 43 Başbakanlık Basın Müşavir. 0312 231 35 12
Başbakanlık İdari ve Mali İşl. 0312 417 04 74 Başbakanlık Özel Kalem Müd. 0312 418 90 56
Başbakanlık Özel Kalem Yrd. Başbakanlık Santral 0312 413 70 00
Bayın ve İskan Bakanlığı 0312 418 93 78 Bayın. ve İskan Bak.Özel Kalem Müd. 0312 425 05 56
Bayın. ve İskan Bakanlığı Santral 0312 417 92 60 Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavir 0312 468 50 10
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler 0312 63 95 Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müd. 0312 468 50 40
Cumhurbaşkanlığı Santal 0312 368 63 00 Cumhurbaşkanlılğı Genel Sekr. 0312 468 63 80
Çalışma ve Sosy.Güv.Bak. Santral 0312 212 97 00 Çalışma ve Sosy.Güv.Bak.Özel Kalem Müd. 0312 212 93 58
Çalışma ve Sosy.Güv.Bakanlığı 0312 212 93 57 Çevre Bakanlığı 0312 285 66 36
Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 285 66 38 Çevre Bakanlığı Santral 0312 287 99 63
Hakimler ve Savıcılar yüksek Kurulu 0312 425 04 48 İçişleri Bakanlığı 0312 425 40 80
İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 287 16 66 İçişleri Bakanlığı Santral 0312 425 72 14
Kültür Bakanlığı 0312 309 08 50 Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 311 16 81
Kültür Bakanlığı Santral 0312 309 08 50 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 0312 425 00 18
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Santral 0312 425 51 00 Maliye ve Özel Kalem Müd. 0312 418 64 85
Milli Eğitim Bakanlığı 0312 425 00 23 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 425 00 80
Milli Eğitim Bakanlığı Santral 0312 419 12 00 Milli Savunma Bakanlığı 0312 418 64 19
Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 418 64 85 Milli Savunma Bakanlığı Santral 0312 471 61 00
Orman Bakanlığı 0312 425 28 18 Orman Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 425 35 19
Orman Bakanlığı Santral 0312 471 60 00 Sağlık Bakanlığı 0312 431 48 20
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 431 48 21 Sağlık Bakanlığı Santral 0312 435 64 40
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 0312 212 48 66 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 212 48 67
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Santral 0312 231 72 80 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 0312 419 16 77
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Santral 0312 419 16 80 Tarım ve Köy İşleri Özel Kalem Müd. 0312 419 16 81
TBMM Başkanlılk 0312 420 51 50 TBMM Genel Sekreter 0312 420 07 21
TBMM Genel Sekreter 0312 468 63 80 TBMM Özel Kalem Müd. 0312 420 51 50
TBMM Santral 0312 420 50 00 Turizm Bakanlığı 0312 212 83 50
Turizm Bakanlığı Santral 0312 212 83 00 Turizm Özel Kalem Müd. 0312 212 83 00
Ulaştırma Bakanlığı 0312 212 44 16 Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müd. 0312 212 79 38
Ulaştırma Bakanlığı Santral 0312 212 67 30