İnşaat Muhasebe Programı Diagram

Tedarikçi Hesapları (Cari Hesaplar)

Şantiye ve/veya projeleriniz için mal ve hizmet alımı yaptığınız firmaların hesaplarının tutulduğu bölümdür. Bu bölümde Tedarikçilerin kartları tanımlanabilir, Mal Alış Faturası, Hizmet Alımı (Hekediş), İade Faturaları,Tahsilat, Ödeme,Borc,Alacak ve çek işlemleri yapılabilir. Tüm işlem kayıtları proje bazlı tutulur. Yapılan işlemler proje maliyetine otomatik yansıtılır. Aynı hesaptan birden fazla projeniz için işlem yapılsa bile tedarikçi hesapların cari hesap bakiye proje bazlı yada toplu olarak görüntülenebilir. Alış/iade faturaları detaylarında stok kartlarının işlemlerinde projeniz için alınan stokların miktar ve tutarları raporlanıp aynı ürünün aynı yada farklı firmalardan alınan fiyat ve iskonto analizi yapılıp, stokların proje boyunca birim fiyat değişim grafiği izlenebilir.

Taşeron Hesapları

İster inşaat firmaları olsun, ister taşeronluk yapan firmalar; projelerinde alt taşeronlara imalat yaptırmaktadır. Program dahilinde bu taşeronların tanımlanması, Hakediş kayıtlarının yapılması,ödeme işlemlerinin takibi yapılarak bu işlemlerin inşaat maliyetine otomatik olarak işlenmesi sağlanır. Bir taşeronun birden fazla projede çalışması durumu göz alınarak yapılan hakediş,ödeme, borç, alacak vb. işlemler proje gruplu takip edilebilir.

Personel Hesapları

Firmanız bünyesinde çalışan yevmiyeli yada maaşlı personellerin kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Personel Kartında; personelleri kimlik bilgileri,resimi,işer giriş çıkışl tarihleri, banka hesap bilgileri, çalışma şekli (maaşlı yada yevmiyeli) gibi bilgiler tutulur. Maaşlı personeller aylık maaş tahakkukları program maaş bölümünde her ay otomatik olarak listelenip alacaklandırılabilir, bankadan ödenen maaşlar için otomatik ödeme listeleri hazırlanıp kasa yada bankadan ödeme hareketleri işlenebilir. Yevmiyeli çalışan personeller için günlük yevmiye tutarı ve pazar yevmiye tutarı (pazar günü haftanın farklı bir günü olarakta değiştirilebilir) belirlenir. Ayrıca mesai ve gece mesai birim fiyatlarıda saat bazlı personel kartından düzenlenir. Personel kartında yevmiyeyi personellerin çalıştığı şantiyeler düzenlenerek puantaj işleme sayfasında personelin listeye gelmesi sağlanır. Her personel birden farklı şantiyede yevmiye yada mesai yapabilir. Personel hareketleri şantiye/proje bazlı aylık toplamları ile detaylı hareket extreside çıkarılabilir. Personel nakit yada bankadan ödeme yapılabilir, istenirse ödemeler çek ile düzenlenebilir (Firma çekli yada ciro). Ayrıca personeli herhangi bir durumdan dolayı ek olarak alacak yada borç eklenebilir. Hakediş kartı ile imalat yapan personele birim bazlı hakediş eklenebilir. Personel giderleri bağlı olduğu tarşen grubundan otomatik olarak şantiye maliyetine eklenir.

Ayrıca şantiyede çalışan taşeronların personellerinin kayıtlarıda programa tanımlanır. Kanun gereği şantiyede çalışan tüm personellerin sigortası firma tarafından yapılacağından, bu personellerin aylık sigortadaki maaş tutarları otomatik olarak hesaplanarak bankadan toplu ödeme için liste çıkarılıp yapılan ödeme toplamları her taşerona ödeme olarak işlenebilir. 500+ üzeri personel çalışan bir şantiyeyi baz alırsak her ay çalışan personelleri maaşlarının yatırılması için gerekli banka hesap numaralarının hazırlanması,yapılan ödemelerin personelin bağlı olduğu taşerona yansıtılması için harcanan zaman yerine program içerisinden bankaya yapılacak toplu ödeme talimatı dahil bütün işlemleri dakikalar içerisinde tamamlanması mümkündür.

Maaş Modülü

Firma bünyesinde çalışan maaşlı personellerin her ay otomatik olarak alacaklandırılması, maaşlarından yapılacak kesintilerin işlenmesi, ödemelerinin otomatik olarak işlenmesi ve bunların kayıt altına alınması sağlanır. Programın maaş hareketleri bölümünde ay/yıl bazlı maaş taakkuku oluşturularak ödenen ve ödenecek maaşlar takip altına alınabilir.

Puantaj

Yevmiyeli çalışan personellerin günlük olarak tam yada yarım yevmiye eklenmesi, saat bazlı ek mesai ve gece mesaisi takip edilebilir. Personellere şantiye bazlı yevmiye/mesai alacakları tek tek yada toplu olarak işlenebilir. Personellerin kartında işlenen işe giriş/çıkış tarihi takibi yapılarak çalışmayan personelin puantaj girişleri engellenebilir. Eklenen her yevmiye tam=X yarım=/ şeklinde gösterilir ve birim fiyat olarak personel kartında tanımlanan günlük yevmiye tutarı kullanılır. İsternirse herhangi bir güne farklı birim fiyat belirlenebilir. İşlenen her günün puantaj geçmişi tutularak herhhangi bir günde yapılan değişikliklerin önceki durumları kaydedilerek yapılan yanlışlık yada hata durumunda geçmiş durumlar kontrol edilebilir.

Yap-Sat Modülü

Yap-Sat yapan inşaat firmaları için inşaatın başlamasından satış sonrasına kadar bütün hesaplarını entegreli olarak çalışabilir. Projelerinizde bütün bağımsız bölümleri detaylı olarak tanımlayabilir.Satış Fiyatlarını girebilir, Satış durumlarını takip edebilirsiniz. Satılan her bir bölümün kime ne kadar satıldığı, Ödeme planı takibi, tapu durumunlarını görebilirsiniz. Projelerinizde Kalan daire,dükkan vb. bölümleri ne kadara satıldığını, ne kadarının ödendiğini, kalan ödemeleri ve ödeme planına göre aylık gelecek olan ödemeleri görebilirsiniz.

Çek & Senet

Şantiye ve bağlı hesaplardan (Cari hesap,Taşeron,Personel) çek işlemlerinin listesi çek modülünde gelen çekler ve firma çekleri adı altında iki grupta listelenir. Herhangi bir hesaptan gelen çekler "Gelen Çekler" altında listelenir. Gelen çekler farklı bir hesaba cirolanabilir yada tahsil edilip otomatik olarak banka hesabına girişi yapılabilir. Gelen çekler Portföydekiler,Tahsil Edilmiş,Ciro Edilmiş şeklinde ayrı ayrı listelenebilir.

Firma çekleri altında ise yine Şantiye ve bağlı hesaplardan çek ile ödeme yapılırken çıkılan firma çekleri listelenir. Firma çekleri ödenen yada ödenmeyen olarak listelenir. Ödenmeyen çekler vadesi gelince bu listeden ödeme hareketi eklenerek hangi bankadan ödendi ise o banka hesabından otomatik olarak çıkışı yapılır.

Kasa & Banka

Programın kasa kartı başlığı altında nakit kasa ve banka hesapları tanımlanır. Bu hesaplar şantiye ve bağlı hesaplarda tahilat ve ödeme hakereklerinde kullanılır. Bu hesaplarda yapılan işlemler bağlı olduğu kasa/banka hareketine otomatik işlenir. Ayrıca kasa/banka hesapları arasındaki para transfer işlemleri virman hareketi ile takip edilir. Döviz Alış/Satış Hareketi ile döviz alım satım işlemlerimizde program içerisinde kasa/banka bakiyelerinin tam tutulmasında yardımcı olur. Kasa hareketleri döviz gruplu olarak toplam, detaylı extre ve günlük işlem bazlı raporlanabilir.

Teklif Modülü

İster inşaat yapım işi için verilen teklifler olsun isterseniz ise mal yada hizmet alımı için gelen teklifler; program içerisinde elektronik olarak kayıt altına alınarak onay mekanizmasından geçişi sağlanır. Taşeron İnşaat firmalarının kullandığı inşaat işi yapımı için verilen birim fiyatları,yada metrajlı teklifler program içerisindeki tanımlanan stok ve imalat tanımları ile detaylandırılabilir, özel firma teklif tasarım formaları ile çıktı alıp yada bir çok bilinen formatlarda elektronik olarak gönderimi sağlanabilir.

Proje İlerleme & Yaklaşık Maliyet Hesabı

İnşaat yada taşeron firmalarının bir işe başlamadan yapılacak imalatların kat, blok,mahal şeklinde gruplandırıp bu imalatların yapım sürecini gün bazlı planlayıp, çalıştırılması gereken işçi yada taşeron belirler. Program içerisinde bir proje için bu bilgilerin girilmesi halinde, imalat kalemlerinin birim fiyatları belirlenirse projenin yaklaşık maliyeti çıkarılabilir. Ayrıca inşaat yapım sürecinde imalat kalemlerinin yapılan metrajlarıda kaydedilirse, tanımlanan blok,kat ve mahallerin yapılan metraj, kalan metraj ve kalan yüzde gibi istatiksel bilgiler alınarak projenin gidişatı takip edilerek ek personel,taşeron ihtiyaçları belirlenebilir ve projenizin zamandında teslimi için size önemli fikirler verebilir.

Evrak Takip

Özellikler şantiyenin merkez ofisten farklı yerde olması durumundan dolayı, merkez yada şantiyeye gelen/giden evrakların ortak bir bilgi bankasında toplanıp ilgili birimler için paylaşımı önemli bir konudur. Programın evrak takip bölümünde gelen ve gidev evraklar proje bazlı kaydedilip istenilen formatta dosya eklenerek ortak kullanımı sağlanabilir. Programımızın internet üzerinden çalışma özelliği sayesinde merkezdeki bilgileri tüm şantiyelerde yetki bazlı kullanıcılara açabileceğinden merkez yada şantiyede işlenen bir verinin otomatik olarak tüm kullanıcılar tarafından görüntülenmesi sağlanmıştır.

Zimmet Modülü

Şantiyede çalışan personel,taşeron, tedarşkçi yada şantiyeye teslim edilen ve daha sonra geri iadesi alınacak araç, makina vb. zimmetleri için program içerisinde kayıt bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde zimmete verilen araç/gerecin kime hangi tarihte verildiği, iade alındıysa ne zaman alındığı geri iade edilmeme durumunda ödecek tazminat yada araç/gereç tutarı kaydilebilir. Özellikle yevmiyeli çalışan işçilere verilen zimmetler pauntaj kartıda aylık bazlı gösterilerek kısa vadeli günlük çalışan elemanlara verilen zimmetleri daha kolay takibi sağlanmaktadır.

Hatırlatma

Program açıldıktan sonra sağ altta hatırlama listesi görürsünüz. Bu listede o gün için yapılacak hatırlatmalar v ödenecek firma çeklerinin listelenmesi sağlanarak kullanıcılara yardımcı olunması sağlanmıştır. Hatırlama modülünde belirli bir güne ait hatırlama eklenebilir geçmiş yada aktif hatırlatmalar şeklinde listeler alınabilir.

Yedekleme

Bilgisayar teknolojisinin son eriştiği noktada artık bilgisayarlarımız eskisi kadar bozulmamaktadır. Fakat yine verilerin güvenliği için programın merkez sunucusunda oluşabilecek fiziksel bir bozulma,yangın, hırsızlık vb. durumlar için program bilgilerimizin periyodik olarak yedeklenmesi yararlı olacaktır. Program dahilinde bulunan kolay yedekleme sistemi ile herhangi bir anda program verileri istenilen bir depolama aracına kolaylıkla yedeklenebilir, yedek dosyası istenirse mail adresime gönderilecek saklanabilmektedir. Kullanıcılar yetkisi dahilinde bu yedekleri geri yüklerek eski tarihli yedekleri görmeleri sağlanmaktadır.

Yetkilendirme

Yetkilendirme program içerisinde kullanıcıların yapacağı işlemlerin kontrolü için olmazsa olmazdan biridir.NOA YAZILIM, inşaat sektöründeki muhasebe hassasiyetini göz önüne alarak şimdiye kadar yapılan en iyi yetkilendirme sistemini sizere sunmaktadır. Kullanıcılara ayrı ayrı menü yetkisi ile istenmeyen formalara girmesinin engellenmesi yada herhangi bir formada hangi komutları kullanacağını tek tek belirleyebilirsiniz. Ağaç yapısındaki menü yetkilendirme sistemi ile ana-alt başlık şeklinde tüm bölümler yetkilendirilebilir, yapılan yetkilendirmeler kullanıcılar arasında kopyalanabilir.
Kayıt yetkisi başlığı altında kullanıcıların hangi şantiye/taşeron/cari hesap/kasa kayıtlarını görebileceği tek tek ayarlanabilir. Örnek senaryo olarak, Özellikle birden fazla şantiye hesaplarının tutulması durumunda herhangi bir kullanıcıya sadece bir şantiye yetkisi verilerek diğer şantiyelerin hiç bir kaydını görmemesi sağlanabilir. Hareket listesi ekranında görüntülenen kayıtların kullanıcının yetkisi dahilinde sadece kendi yaptığı kayıtları görebilmesi ayarlanarak, hem kayıt karmaşasının önüne geçilir hemde kayıt güvenliği sağlanmış olur.

Genel Özellikler

Program içerisindeki bütün formaların birbirine benzer ve kolay kullanım özelliği vardır. Bu özellikleri genel ve özel olarak aşağıdaki size sunuyoruz...

 • Bütün formların boyutları kullanıcının en son ayarladığı şeklide kaydedilip tekrar kullanımda aynı boyutlarda gelmesi sağlanmaktadır.
 • Bütün formlarda excel benzeri listelenen kayıtların istenmeyen sutunları kaldırılabilir.
 • Ekranda görünen bütün listeler göründüğü şekilde excele aktarılabilir, Her forma özel sınırsız sayıda yazdırma şablonu oluşturulup yazıcıdan çıktı alınabilir yada bu çıktılar elektronik ortamdan (mail vb.) gönderilmesii için resim yada pdf şeklinde saklanabilir.
 • Bütün tanım ve işlem hareketlerinin hangi kullanıcı tarafından ne zaman kaydedildiği, son değişiklik tarihi takip edilir. Kayıtlar silinse bile veri tanından silinmez, yetkili kullanıcılar tarafından silinen kayıtlar listelenebilir, silinen tanım kayıtları kurtarılabilir
 • Bütün tanım ve işlem hareketleri üzerinde yapılan herhangi bir düzenlemede, kaydın orjinal hali kayıt geçmişine eklenerek bir kayıt üzerinde ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın, bir önceki hali kayıt geçmişinine yedeklenir ve düzenleyen kullanıcının bilgisi ve düzenleme tarih/saati kaydilir. Bu özellik sayesinde kayıtlar üzerinde tam denetim sağlanmış olur.
 • Program ayarlarında bütün tanım ve hareketler için özel artan fiş numara sistemi oluşturulabilir
 • Program ayarlarından hareketlerde kullanılacak varsayılan döviz belirenebilir
 • Program ayarlarından hareket girişi sırasında kaydedilen tarihler için ilk ve son tarih kriteri kullanılarak, kullanıcıların kayıt girişi sırasında hatalı tarih girmesi bir nebzede olsa engellenmiş olur.
 • Program ayarlarından puantaj girişi sırasında haftanın herhangi bir günü pazar yevmiyesi olarak değiştirilerek o gün çalışan işçilerin yevmiyesi kartında tanımlanan pazar yevmiyesi birim fiyatından tanımlanması sağlanır.
 • Puantaj kaydı girişlerinden personelin işe giriş/çıkış tarihinin kontrolu sağlanması için kartında tanımlanan tarihlerin kullanılması aktif hale getirilip kaldırılabilir
 • Puantaj Girişinde gece mesai uygulması aktif/yada pasif hale getirilerek puantaj ekranında gösterilip/gizlenmesi sağlanır
 • Eğer yöneticiler tarafından kayıt onaylama kullanılıyorsa ve her kaydın onaylanması sırasında "Seçili Kayıt Onaylansın mı ?" sorusu kaldırılarak daha hızlı onaylama yapılabilir
 • Program ayarlarından program verilerinin yedekleme ayarları değiştirilebilir, yedeklenen verilerin istenilen mail adresine gönderilmi sağlanabilir, ayrıca yedekleme yapılacak klasor belirlenebilir

Uygulama Videosunu İzle Demo İndir Satın Al
Whatsapp