NOA İnşaat Muhasebe Programı Güncelleme Bilgileri

Nisan.2021

 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı
 • Şantiye Stok Hareket Toplamları yenilendi
 • Şantiye Stok Raporlarında listelenen stokların hareketlerinin gösterilmesi sağlandı
 • Daire Satış Ödeme planında ödeme iadesi işlemi eklendi
 • EDM bilişim e-fatura entegrasyonu eklendi

Mart.2021

 • Faturaların Çoğaltılık farklı tipte harekete dönüştürme sağlandı
 • Şantiye hakediş iade, Şantiye satış iade, Taşeron hakediş iade fatura tipleri eklendi
 • KDV tevkifatı yeni oran eklendi (4/10)
 • Şantiye Hareket Toplamları raporuna maliyetin hesap tiplerine göre toplam raporu, kdv dahil hariç alanlarını gösterecek şekilde ek sekme oluşturuldu

Şubat.2021

 • E-faturada kdv tevkifatında düzenlemeler yapıldı
 • E-fatura ve E-Arşiv stil dosyalarının önizlenmesi sağlandı
 • Ödeme hatırlamalara onaylama mekanizması eklendi
 • Hareket Listesinde sınırlı yetkiye sahip kullanıcıların bazı kayıtları görememe hatası giderildi
 • Yap Sat ödeme planında bağlantılı hareket bilgilerinin yazdırılması sağlandı

Ocak.2021

 • Hesap dengeli ve hesap tipi seçimli maliyet raporunda iyileştirmeler ve bu raporlara kdv tutarı alanı eklendi
 • Fatura kayıtlarında hareket gurubunun satırlarda da seçilmesi sağlandı
 • Puantaj girişlerinde personelin gelmediği günleri belirtilmesi sağlandı
 • Stok ve Hizmet tanımı seçimindeki bir hata giderildi
 • Çek listesinde Ciro çeklerin yazdırılması aşamasında ciro edilen firmanın gösterilmesi sağlandı
 • Menü yetkilendirmede toplu olarak yeni, kaydet, silme, düzeltme yetkisi kaldırılması sağlandı
 • Ödeme hatırlatmalara onay sistemi eklendi
 • Maaş modülünde dosyadan almaya manuel alma ayarı eklendi

Aralık.2020

 • İzibiz E-Fatura entegratörünün api erişimi eklendi
 • Taşeronlarla yapılan sözleşmelerin hesap üzerinden teklif olarak kaydedilmesi ve analizleri eklendi
 • Taşeron Teklif/Hakediş Extresi genişletilerek başlığı Sözleşme/Hakediş extresi olarak değiştirildi
 • Taşeronlara Teklif/Hakediş/Ödeme Toplamları Raporu Eklendi
 • Onaylı Kayıtlara erişim kısıtlaması getirildi
 • Satınalma Girişinde, teklif bağlantısı ile gelen tekliflerden fiyat karşılaştırmasının yapılması sağlandı
 • Teminat kesintilerinin ödeme/tahsilat miktarlarının girişi sağlantı

Temmuz.2020

 • Uyumsoft efatura modülüne temel yada ticari gönderim için program ayarlarında düzenleme yapılıdı
 • Uyumsoft efatura modülü için giden faturaları pdf/xml olarak indirilmesi sağlandı

Haziran.2020

 • Gelen çek listesinde hesap tanımı alanında şantiye tanımı yerine yapsattan gelen müşteri adının getirilmesi sağlandı
 • Virman hareketinde evrak çıktısı alınması sağlandı

Mayıs.2020

 • Teklif Modülünde var olan teklif kaydının çoğaltılması sağlandı
 • Maaş modülünde düzeltmeler yapıldı

Nisan.2020

 • Banka Hareket Toplamları raporuna pasif hesapların gizlenmesi için kriter eklendi
 • Güncelleme alt yapısı iyileştirildi

Mart.2020

 • Teklif modülüne yeni alanlar eklendi
 • Araç Muayene, Kasko, Sigorta bitişleri hatırlatmalara eklendi
 • Hesap Durum raporuna şantiye merkez gruplaması eklendi

Şubat.2020

 • Maaş Kesinti sistemine puantaj listesinden aktarım sağlandı

Kasım.2019

 • Stok Raporlarına stok durum listesi eklendi
 • Stok durum raporundan depo çıkış hareketine otomatik aktarım sağlandı.

Ekim.2019

 • Şantiyeden stok satışı için Şantiye satış faturası modülü eklendi ve bağlantılı raporlar güncellendi

Eylül.2019

 • Rapor ve Bileşen güncellemeleri yapıldı.

Temmuz.2019

 • Depo Hareket Raporunda yeni alanlar eklendi ve düzenlemeler yapıldı
 • Şantiye Stok Hareket Raporuna yeni filtreler ve tutarların gösterimi sağlandı

Haziran.2019

 • Stok Listesinde Depo Hareketlerinin Gösterimi sağlandı
 • Stok Raporlarına depo bazlı hareket raporu eklendi
 • Şantiye Hesaplarına borç hareketi ekleme sağlandı

Mayıs.2019

 • Hareket tipi seçimli maliyet raporunun pivot tablosu bölümünün de excel formatında dışa aktarımının yapılması sağlandı

Nisan.2019

 • Depo çıkış fişi ve şantiyeler arası stok aktarımında elden kalan stok miktarı gösterimi sağlandı
 • Depo çıkış fişi ve şantiyeler arası stok aktarımında depo bazlı elde kalan stok miktarının gösterimi sağlandı
 • Cari Hesap Extresinde Listede Hareket Detaylarının gösterimi sağlandı

Mart.2019

 • Tedarikçi Hesaplara Grup alanı eklendi
 • Tedarikçi Hesap Extresinde İrsaliye Detaylarında gösterimi sağlandı
 • Depolar arası malzeme transferi özelliği eklendi
 • Güncelleme modülünde iyileştirme yapılarak güncelleme yoksa tekrar dosya indirmesi engellendi
 • Güncelleme aboneliği olan şirketlere otomatik güncelleme özelliği eklendi

Ocak.2019

 • Hareket Tipi seçimli maliyet raporunda fazla ödeme ve alacak satırları listeye dahil edilerek hesap dengeli net maliyetteki sonuçla aynı görünmesi sağlandı
 • Depo malzeme çıkışları için talep girişi, onaylama ve çıkış modülü eklendi
 • Ortak tablo modülü eklendi. Kullanıcılar arasında ortak kullanılan listeler oluşturulabilmesi sağlandı
 • Yapsat modülünde ödeme planında ödeme hareketi eklemede önemli bir sorun giderildi
 • Yapsat tipi projelerde , şantiye/proje listesinde alacak alanına satış toplamlarının gelmesi sağlandı, ayrıca bu toplam genel durum raporuna da eklendi
 • Borç/Alacak tiplerine kdv uygulanması sağlandı, Fatura raporunda kdv’li girilen borç/alacak ve ödeme işlemlerinin listelenmesi sağlandı
 • Proje bazlı olarak gelen/giden kdv toplamlarının analiz raporunda görüntülenmesi sağlandı [Tasarım Aşamasında]
 • Ödeme takip listesinde ödenenlerin işaretlenebilip aynı listede gösterilmesi sağlandı [Tasarım Aşamasında]
 • Özel raporlarda parametrelerin yazdırmada değişken olarak gösterimi sağlandı

Eylül.2018

 • Hareket Girişlerinde Hareket tipinin yetkisiz kullanıcılarda seçim, menü yetkisine bağlandı
 • BES kesintisinin maaş bölümünde personelden kesinti yapma ve hesabına kesinti tutarını borç olarak işlenmesi sağlandı

Agustos.2018

 • Merkez Bankasından döviz kurlarının otomatik alımı sağlandı

Haziran.2018

 • Maaş Modülünde Personel Alacakları Şantiye maliyeti, Personel kartından bulunan Şantiye Bazlı Giriş çıkışlardan alımı sağlandı
 • Personel Kartında İşe Giriş/Çıkış Sekmesine Şantiye Tanımı Eklendi
 • Çek Listelerine Hareket Özel Grup Alanı Eklendi
 • Taşeron Tanımlarına E-mail alanı eklendi
 • Fatura raporlarında bağlantılı fiş numarası alanı güncellendi
 • Yapsat raporlarında müşteri extresi raporu eklendi
 • Mesajlaşmada modal form olmadan açılması sağlandı
 • Personel extresinde aylık puantaj gruplaması şantiye bazlı gösterimi sağlandı
 • Kasa/Banka Listesinde Hesapların tipine göre gösterimi sağlandı

Nisan.2018

 • Personel Maaş Ödeme Listelerine gelişmiş dışa aktarım eklendi
 • Çek modülünde takasa veya teminata verilen çeklerin çıkışı ve tahsilatı eklendi
 • Evrak modülünde iyileştirmeler yapıldı
 • Personeller genel durum raporundan alacağı olan personellere otomatik ödeme için maaş bölümüne bağlantı yapıldı
 • Depo Çıkış Fişine Araç Bağlantısı Eklenerek Yakıt Çıkışları takibimde kolaylık sağlandı

Mart.2018

 • Daha önce hesapları sadece alacak olarak etkileyen Teminat kesintilerin şantiye/taşeron/tedarikçi hesaplara hangi bakiyeyi etkileyeceği program ayarlarında belirlenmesi sağlandı
 • Şantiye Analizde kesilen tevkifat ve stopaj tutarının toplamın gösterilmesi sağlandı
 • Siparişlerin faturaya ve irsaliyeye aktarımda satır ve miktar bazlı seçim eklendi
 • Fatura/İrsaliye raporunda kdv oranları ayrı ayrı gösterim sağlandı (%1,%8,%18 kdvler)
 • Fatura/İrsaliye raporunda fatura tipi, tevkifat ve stopaj tutarı gösterimi sağlandı
 • Personele Maaş Tahakkuku yaparken alacaklarını santiyelere ayırmak için alt alan eklendi.
 • Şantiyeye atacak tutarları puantaj sayısından otomatik aldırma sağlandı
 • Personel Raporlarına personel listesi raporu eklendi, bu rapor sayesinde personelleri çalıştığı aya göre şantiye ve taşeron bazlı listelenmesi sağlandı
 • Hesap Dengeli Maliyet Hareket Listesinde Tevkifatlı Faturaların tutarında yapılan yanlış hesaplama düzeltildi
 • Evrak Takip modülünde kayıt üzerinde yapılan düzeltme geçmişinin saklanması sağlandı
 • Evrak Takip Kayıt Girişinde Yetkisiz kullanıcıların bazı hesapları seçememe sorunu giderildi
 • Evrak Takip modülünde onaylanmış kayıtların üzerinde düzeltmeleri yetkisiz kullanıcılara kapatmak için ayar eklendi. Bu sayede kayıt ve ekleri üzerinde silme ve düzeltme işlemi kapatılabilir.
 • Tüm Hesaplara evrak ekleme yapılması sağlandı.
 • Kullanıcılara liste sıralamalarının kaydedilip yada etmemesinin seçim ayarı eklendi.
 • Şantiye Raporlarına Hareket Tipi Seçimli Maliyet Raporu eklendi
 • Borç/Alacak Kayıtlarına kdv oranı girişi sağlandı
 • Hareket Kayıtlarının Geçmiş düzenlemelerinin görüntülenmeside sadece değişen alanların gösterimi sağlandı

Şubat.2018

 • Kasa modülünde banka extreleri programın içine alıp  hareketlere kolayca aktarım yapılması sağlandı
 • İlerleme Modülünde otomatik imalat ekleme ve toplu metraj girişi sağlandı. Eklenen imalat kalemlerini mahal ve imalat gruplu olarak ağaç yapısında kolay seçim eklendi
 • Taşeron extresinde personeline yapılan ödemelerinin aylık gruplu olarak gösterilmesi sağlandı
 • Ödeme takip hatırlatmalarına eklenen kayıtların harekete aktarımı sağlandı
 • Program ayarlarına Demoya düşen yada yeni yükleme yapılan terminaller için otomatik lisanslama şifresi eklendi
 • Program ayarlarına Kullanıcıdan Yetkisiz Şantiyede Çalışan Personelleri Gizle ayarı eklendi
 • Program ayarlarına Hatırlatmalarda Faturalama Günü Geçmiş İrsaliyeleri Gizle ayarı eklendi
 • Mesaj sisteminde bazı mesajların açılmama sorunu giderildi

Uygulama Videosunu İzle Demo İndir Satın Al